Cуртчилгаа

Валютын ханш

CУРТЧИЛГАА

Kontonii Mungu

Cуртчилгаа

Чех улсаас гаргасан ажлын зөвшөөрлийн талаар шинэ мэдээлэл

Ажлын зөвшөөрлийн талаар БНЧУ-ын ХНЯ-аас гаргасан шинэ зааварчилгаа
Хэвлэлийн мэдээлэл
Праг хот, 2012 оны 2-р сарын 9

Европын холбооны бус 3-дагч орны гадаад иргэдэд ажлын зөвшөөрөл хэрхэн олгохтой холбоотойгоор Хөдөлмөрийн товчоонд өгсөн Хөдөлмөр, нийгмийн яамны зааварчилгааны талаарх мэдээлэл.

Хөдөлмөр, нийгмийн яам (ХНЯ=MPSV) БНЧУ дахь ажлын зах зээлийг зохицуулах, ажил олгох бодлогийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд, түүнчлэн сүүлийн үед эдийн засгийн нөхцөл байдлаас шалтгаалан удаан хугацаанд үргэлжилж буй ажилгүйдлийг зохицуулах хүрээнд Хөдөлмөрийн товчооны (ХТ=Úřad práce) харъяа аймгийн салбарт Европын холбооны бус 3-дагч орны гадаад иргэдэд ажлын зөвшөөрөл хэрхэн олгох талаар 2012 оны 1-р сард зааварчилгаа өгсөн болно.

Европын холбооны бус 3-дагч орны гадаад иргэдэд ажлын зөвшөөрөл олгох талаар БНЧУ-ын ХТ-ны аймаг дахь салбаруудад өгсөн ХНЯ-ны зааварчилгаа:

· Хэрэв ажил олгогч бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээнээс доогуур боловсролын түвшин шаардсан тохиолдсонд, ажлын шинэ орон тоонд ажлын зөвшөөрөл шинээр олгохгүй байх. Зөвхөн онцгой тохиолдолд, хэрэв харъяа аймгийн ХТ-ны даргын гаргасан албан ёсны бичгэн өргөдлийг ХНЯ-ны ажлын зах зээл хариуцсан дарга зөвшөөрсөн тохиолдолд олгож болно. 2012 оны 6-р сарын 1-нээс эхэлж хэрэгжүүлэх.

· Хэрэв аль хэдийнэ олгогдсон ажлын зөвшөөрлийг хэрэв тухайн ажилд бүртгүүлсэн өөр нэр дэвшигч байхгүй тохиолдолд хамгийн дээд тал нь 6-н сараар сунгаж өгөх

· Хэрэв тухайн ажилд мэргэжлийн тусгай гэрчилгээ шаардаж буй тохиолдолд, ажлын зөвшөөрөл олгох үед түүний хуулбарыг шаардах.

· Хэрэв тухайн ажлын гэрээ нь č. 367/2011 Sb. хуулийн шинэчлэгдсэн хувилбарын дагуу бус, харин č. 435/2004 Sb., эсвэл 2012 оны 1-р сарын 1-нээс өмнө гарсан хуулийн заалтын дагуу хийгдсэн тохиолдолд гадаад иргэнд ажлын зөвшөөрлийг сунгахгүй байх.

БНЧУ-ын ХТ-ны харъяа аймгийн салбарууд дээрх ангилалд багтаж буй гадаадын иргэдийг ажиллуулж байгаа ажил олгогчдод 2012 оны 6-р сарын 1-нээс тухайн ажлын байран дээр ажлын зөвшөөрөл олгохгүй болгож байгаа энэхүү зааварчилгааг цаг тухайд нь мэдээлж, тохирох ажлын хүчээр хангахад эрчимтэй хамтарч ажиллах болно.Викторие ПливоваХэвлэлийн төлөөлөгч
Хэвлэл мэдээллийн хэлтсийн даргаhttp://www.mpsv.cz/files/clanky/12141/tz_090212.pdf


_______________________________________________________________________________
Чех хэлдээр:
_______________________________________________________________________________


Tisková zpráva V Praze 9. února 2012


Informace MPSV o pokynech pro úřady práce v oblasti vydávání povolení
k zaměstnání cizinců mimo EU


Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo v lednu 2012 v rámci realizace politiky
zaměstnanosti, regulace trhu práce ČR a v reakci na dlouhodobý vývoj
nezaměstnanosti ovlivněný současnou ekonomickou situací krajským pobočkám
Úřadu práce ČR pokyny pro vydávání povolení k zaměstnání cizinců ze zemí mimo
EU.

Pokyny MPSV pro krajské pobočky ÚP ČR v oblasti vydávání povolení k zaměstnání
cizinců mimo EU:

 Nevydávat nová povolení k zaměstnání na volná pracovní místa, u nichž
zaměstnavatelé požadují nižší stupeň kvalifikace, než je ukončené středoškolské
vzdělání s maturitou. O udělení výjimky může ve výjimečných případech
rozhodnout ředitel odboru koncepcí trhu práce Ministerstva práce a sociálních
věcí na základě podrobně odůvodněné písemné žádosti ředitelky / ředitele místně
příslušné krajské pobočky Úřadu práce. Platnost od 1. července 2012.

 Povolení k zaměstnání, která již byla vydána, prodlužovat pouze tehdy, není-li
pracovní místo možno nově obsadit evidovaným uchazečem o zaměstnání, vždy
však na dobu maximálně 6 měsíců.

 Vyžadovat u ověřeného dokladu odborné způsobilosti pro výkon zaměstnání,
který je povinnou přílohou žádosti o vydání povolení k zaměstnání, rovněž jeho
nostrifikaci.

 Neprodlužovat dobu platnosti povolení k zaměstnání vydaných cizincům,
kteří jsou dočasně přiděleni k výkonu práce u uživatelů na základě dohod
uzavřených před nabytím účinnosti zákona č. 367/2011 Sb., kterým se mění
zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, tj. před 1.
lednem 2012.


Krajské pobočky Úřadu práce ČR o těchto opatřeních budou zaměstnavatele, kteří tyto
zaměstnance zaměstnávají, včas informovat a intenzivně s nimi spolupracovat při
zajišťování vhodných pracovních sil na pracovní pozice, na které již od 1. července 2012
nebudou povolení k zaměstnání vydávána.Viktorie Plívová

vedoucí tiskového oddělení

a tisková mluvčí


http://www.mpsv.cz/files/clanky/12141/tz_090212.pdf

Сэтгэгдэл бичих:

  

  

  

*

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>