Cуртчилгаа

Валютын ханш

CУРТЧИЛГАА

Kontonii Mungu

Cуртчилгаа

Гадаад иргэдэд туслах олон нийтийн байгууллагууд

Гадаадын иргэдийн интеграцийг дэмжих төвүүд нь (цаашид зөвхөн Интеграцийн төв) гуравдагч орны харъяат хүмүүсийг интеграцид хамруулахад зориулсан Дотоод яам захиран зарцуулдаг Европын сангийн олон жилийн төлөвлөгөөний үндсэн дээр үүсдэг.

2009 онд Морави Силези, Өмнөд Морави, Пардубицие, Плзень, Уустий ба Злин мужуудад Интеграцийн төвүүд ажиллагаагаа эхэлсэн. 2010 онд Өмнөд Чех, Либерец, Оломоуц ба Карловы Варийн мужуудад Интеграцийн төвүүд байгуулахаар бодож байна (холбоо барих хаяг тавигдана – www.cizinci.cz). Дараачийн жилүүдэд Чех улсын бүх регионд Интеграцийн төвүүд үүснэ.
Төвүүдийн ажиллагаа нь регионы ба орон нутгийн төр захиргааны байгууллагуудтай, газар дээр нь бусад субъектуудтэй NNO-той бас шууд холбогдож явагдах болно. Интеграцийн төвүүд нь юуны түрүүнд гадаадын иргэдийн мэдээллийн төвийн үүргийг гүйцэтгэх болно. Төвүүд нь дараах гол зорилгуудтай:
• зөвлөлгөө олгох
• дамжаанууд ба урьдчилсан бусад ажиллагаа
• урьдчилсан мониторингийн үйл явдал
• иргэний нийгмийн хөгжил
1. Гадаадын иргэдэд зохих байгууллагууд ба албан газруудад, шаардлагатай тохиолдолд дагаж зөвлөх, нийгэм-хуулийн зөвлөлгөө олгох (ажил дээр ба гадуур) ба зуучлах .
2. Дамжаанууд ба урьдчилсан бусад ажиллагаа:
• гадаадын иргэдэд зориулсан чех хэлний дамжаа, суурь мэдлэгийн ч байнга оршин суух зөвшөөрөл авахад өгөр шалгалтын бэлтгэл (түвшин A1) ч, хүүхдүүдтэй эцэг эхчүүдэд зориулсан дамжаа (хичээлийн үед хүүхдүүдийг нь харах бас хангагдана) мөн адил
• Чех улсын нийгэмд гадаадын иргэдийн нийгэм-соёлын чиглэлийн анханы дамжаанууд (гадаадын иргэний эрх ба үүргүүдийн тухай мэдээллүүд бас орно);
• урьдчилсан бусад ажиллагаа – гадаад иргэн ба олонхийн хоорондох харилцааг хөгжүүлэх (гадаад иргэн ба харилцан танилцаж мэдэх ба зэрэгцэж амьдрах сэдвээр ухуулгын ажил); гадаадын иргэдийн интеграцид зориулж регионы зөвлөх мөрийн хөтөлбөрүүдүүдийг зохион байгуулах (гадаадын иргэдийн тухай мэдээлэх, асуудалтай салбаруудыг олж тогтоох ба тэднийг зохих албаны байгуулагатай нь практикийн үүднээс болон системтэй шийдвэрлэх). Мөрийн хөтөлбөрүүдэд тухайн регион юмуу суурингийн гадаадын иргэдийн интеграци явагдах гол оролцогчид, жиш.: муж юмуу магистрат, нийгмийн хангамжийн байгуулага, боловсролын байгууллагууд, NNO, цагдаа, бизнесменүүд, ажил олгогчид, хөдөлмөрийн товчоо, гадаадын иргэдийг төлөөлөх төлөөлөгчид, оролцоно.
3. Урьдчилсан мониторингийн үйл явдал (гадаадын иргэдийн тоо, байр суурь, үндэстнүүдийн бүтцийн өөрчлөлт г.м.-ийг ажиглах)
4. Иргэний нийгмийн хөгжил – Төвөөс явагдаж байгаа үйл ажиллагаанууд NNO ба бусад хамтрагчид, магадгүй шинээр үүсэх юмуу ирээдүйн NNO-гийн үйл ажиллагаа өргөжихийг дэмжинэ.

Дүрвэгсдийн төвүүдийн захиргаанаас хэрэгжүүлж байгаа Интеграцийн төвүүд:

Гадаадын иргэдийн интеграцийг дэмжих төв – Пардубице муж
Божени Немцове 2625
530 02 Пардубице
Мгр. Ивона Бакликоваа
төвийн эрхлэгч
гар утас: +420 725 148 519
утас: +420 466 736 124
утас/факс: +420 466 952 066
е-мэйл: icpardubice@suz.cz
www.integracnicentra.cz

Гадаадын иргэдийн интеграцийг дэмжих төв – Плзень муж
Ресслова 14
301 00 Плзень
Мгр. Зузана Сермешоваа
төвийн эрхлэгч
гар утас: +420 725 874 975
утас/факс: +420 377 223 157
е-мэйл: icplzen@suz.cz
www.integracnicentra.cz

Гадаадын иргэдийн интеграцийг дэмжих төв – Злин муж
Лоренцова 3791
760 01 Злин
Бк. Роман Балааж
төвийн эрхлэгч
гар утас: +420 725 148 515
утас/факс: +420 577 018 651
e-mail: iczlin@suz.cz
www.integracnicentra.cz

Гадаадын иргэдийн интеграцийг дэмжих төв – Морави Силезийн муж
Ческобратрскаа 2227/7
702 00 Острава
Бк. Камил Вывода
төвийн эрхлэгч:
гар утас: +420 725 148 522
утас/факс: +420 596 112 626
е-мэйл: icostrava@suz.cz
www.integracnicentra.cz

Ажиллах цаг (бүх төвүүдэд ижил)
Даваа 12:00 – 19:00
Мягмар – олон нийтэд үйлчлэхгүй
Лхагва 12:00 – 19:00
Пүрэв 8:00 – 12:00
Баасан 8:00 – 12:00

Өмнөд Моравийн мужаас хэрэгжиж буй Интеграцийн төв
Гадаадын иргэдийн интеграцийг дэмжих Өмнөд Морави регионы төв
Мезирка гудамжны 1 тоот
602 00 Брно хот
Мгр. Kateřina Zouharová
Төвийн эрхлэгч
утас : +420 533 433 540
е-мэйл: cizincijmk@centrum.cz

Ажиллах цаг
Мягмар 6:30 – 12:00 12:30 – 18:30
Лхагва 9:00 – 13:00 13:30 – 18:30

Интеграцийн зөвлөлгөө өгөх газраас хэрэгжүүлж буй Интеграцийн төв:
Уустий мужийн гадаадын иргэдийн интеграцийг дэмжих төв
Велкаа Храдебний 33
400 21 Уустий над Лабем
(Үндэсний байшингийн байранд)
утас: 475 216 536
е-мэйл: centrum@p-p-i.cz
www.p-p-i.cz

Ажиллах цаг
Даваа 9:00 – 19:00
Мягмар 9:00 – 19:00
Лхагва 9:00 – 19:00
Пүрэв 9:00 – 19:00
Баасан 9:00 – 16:00

Гадаадын иргэдийн интеграцид зориулсан төв (CIC)
Холбоо барих
хаяг: Кубеликова 55, 130 00 Прага 3
утас: 222 713 332
e-mail: info@cicpraha.org
интернэт хаяг: http://www.cicpraha.org

Харита Чех улс
Холбоо барих
хаяг: Владиславова 12, 110 00 Прага 1
утас: 296 243 330
е-мэйл: sekretariat@charita.cz
интернэт хаяг: http://www.charita.cz
Дүрвэгсдэд туслахад байгууллага (OPU)
Холбоо барих
хаяг: Ковааржскаа 4, Прага 9
утас: 284 683 714, 284 683 545
e-mail: opu@opu.cz
интернэт хаяг: http://www.opu.cz

Интеграцид зориулсан тусламж, иргэний нийгэмлэг
Холбоо барих
хаяг: Сеноваажнаа 2, 110 00 Прага 1
утас: 224 233 034, 224 216 758
e-mail: ppi@iol.cz
интернэт хаяг: http://www.p-p-i.cz

Интеграци ба шилжин суурьшихад зориулсан нийгэмлэг
Холбоо барих
хаяг: Сеноваажнаа 2, 110 00 Прага 1
утас: 224 224 379
e-mail: poradna@refug.cz
интернэт хаяг: http://www.migrace.ecn.cz

СОЗЕ
Холбоо барих
хаяг: Мостецкаа 5, 614 00 Brno
утас: 545 213 643, 545 536 356
е-мэйл: soze@soze.cz
интернэт хаяг: http://www.soze.cz

Оломоуц дэх SOZE-гийн оффис
хаяг: Остружницкаа 28, 779 00 Оломоуц
утас: 585 242 535
е-мэйл: okraj@soze.cz

Комунитийн төв ИнБазе / o.с. Беркат
Холбоо барих
хаяг: Легерова 50, 120 00 Прага 2
утас: 224 941 415, 739 037 353
е-мэйл: info@inbaze.cz
интернэт хаяг: http://www.inbaze.cz
http://www.berkat.cz

Чехийн Хельсинкийн товчоо (ČHV)
Холбоо барих
хаяг: Штефаникова 216/21, 150 00 Прага 5
утас: 220 515 188
е-мэйл: sekr@helcom.cz
интернэт хаяг: http://www.helcom.cz

Үг 21
Холбоо барих
хаяг: Francouzska 2, 120 00 Praha 2
утас: 222 520 037
e-mail: slovo21@centrum.cz
интернэт хаяг: http://www.slovo21.cz

Чех улс дахь Европын холбоо барих төв
Холбоо барих
хаяг: Житнаа 45, 110 00 Прага 1
утас: 222 211 799, 774 454 560
е-мэйл: kavkova@ecgnet.cz
интернэт хаяг: http://www.ekscr.cz

Олон соёлын төв Прага
Холбоо барих
хаяг: Водичковаа 36, 116 02 Прага 1
утас: 269 325 345
е-мэйл: infocentrum@mkc.cz
интернэт хаяг: http://www.mkc.cz

Хүний эрхийн гүүр
Холбоо барих
хаяг: 17. листопаду 216, 530 02 Пардубице
telefon: 467 771 170
е-мэйл: info@mostlp.org
интернэт хаяг: http://www.mostlp.org

Мета o.с. – Шилжин суурьшигч залуучуудад боломж олгох нийгэмлэг
Холбоо барих
хаяг: Румунскаа 29, 120 00 Прага 2
утас: 222 521 446
е-мэйл: info@meta-os.cz
интернэт хаяг: http://www.meta-os.cz

ОБЕРИГ o.с.
Холбоо барих
Гадаадын иргэдэд зориулсан мэдээллийн ба боловсролын төв „Слованскый дум“
хаяг: Хорова 8, 400 01 Уустий над Лабем
утас: 475 205 721, 774 909 018, 773 909 018
е-мэйл: oberig@email.cz
интернэт хаяг: http://www.oberig.cz

Сэтгэгдэл бичих:

  

  

  

*

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>