Cуртчилгаа

Валютын ханш

CУРТЧИЛГАА

Kontonii Mungu

Cуртчилгаа

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН СИСТЕМ БА ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛ

Чех улсад эрүүл мэндийн даатгалын хоёр төрөл байдаг 1 Нийтийн заавал байх эрүүл мэндийн даатгал, үүнд оролцох нь хуулиар өгөгдсөн нөхцөл биелэхэд шууд үүсдэг (ихэнх хэлбэр) /ногоон даатгал/; 2 Эрүүл мэндийн замын даатгал, даатгалын гэрээ байгуулснаар үүсдэг: • богино хугацааны • урт хугацааны

[... Дэлгэрэнгүй үзэх ...]

ЧЕХ УЛСАД БОЛОН ШЕНГЕНД ГАДААД ИРГЭН ОРШИН СУУХ

БОГИНО ХУГАЦААНЫ ВИЗ (ШЕНГЕНИЙ НЭГДСЭН ВИЗ) Шенгений нэгдсэн визийг шенгений бүх орны нутаг дэвсгэрт зорчих ба оршин суух бүх нөхцлийг хангасан ба шенгений бүсийн нутаг дэвсгэрт орсон эхний өдрөөс хагас жилийн хугацаанд 3 сараас хэтрэхгүй хугацаагаар шенгений бүсийн нутаг дэвсгэрт байхаар төлөвлөж байгаа гадаадын иргэнд олгодог. Шенгений нэгдсэн визэнд нисэх буудлын виз (дамжин өнгөрөх) (A загвар), дамжин өнгөрөх (B загвар) ба 90 хоног хүртэл оршин суух виз (C загвар) ордог.

[... Дэлгэрэнгүй үзэх ...]

УРТ ХУГАЦААНЫ (ГЭР БҮЛИЙН) ВИЗ ХҮСХЭД ЮУ ХЭРЭГ БОЛОХ ВЭЭ

ХУУЛИЙН ТООТ 326/1999 Sb. ЗААЛТЫН ДАГУУ ӨРГӨДӨЛ ХҮСЭХ УРТ ХУГАЦААНЫ/ГЭР БҮЛИЙН ХАМТРАН АМЬДРАХ УРТ ХУГАЦААНЫ ВИЗ ХҮСЭХ

[... Дэлгэрэнгүй үзэх ...]

Удаан хугацааны хувиараа эрхлэх виз хүсхэд (сунгалтанд) юу хэрэг болох вээ

Өргөдлийн хавсралт хуулийн дагуу дугаар 326/1999 сб. Удаан хугацааны хувиараа эрхлэх виз хүсэх ба сунгалт –хуулийн баигууллага болон худалдааны кампанид

[... Дэлгэрэнгүй үзэх ...]

Чех улсад болон Шенгенд гадаад иргэн оршин суух

Богино хугацааны виз (шенгений нэгдсэн виз) Шенгений нэгдсэн визийг шенгений бүх орны нутаг дэвсгэрт зорчих ба оршин суух бүх нөхцлийг хангасан ба шенгений бүсийн нутаг дэвсгэрт орсон эхний өдрөөс хагас жилийн хугацаанд 3 сараас хэтрэхгүй хугацаагаар шенгений бүсийн нутаг дэвсгэрт байхаар төлөвлөж байгаа гадаадын иргэнд олгодог. Шенгений нэгдсэн визэнд нисэх буудлын виз (дамжин өнгөрөх) (A загвар), дамжин өнгөрөх (B загвар) ба 90 хоног хүртэл оршин суух виз (C загвар) ордог.

[... Дэлгэрэнгүй үзэх ...]